Licht in de Here.

 
Ef. 5: 7, 8

Doet dan niet met hen mede. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts.

 

Het is gemakkelijk om in het dagelijkse leven met de meerderheid mee te lopen in de pas! Dan vallen we immers niet op en iedereen aanvaardt ons. Maar o, als we uit de pas lopen! Als we ons afzetten tegen iets of iemand en Bijbelse bezwaren aanvoeren. Als we de meerderheid in het kwade niet willen volgen. 

Dan is Leiden in last. Dan wordt er op ons neergekeken. We worden gemeden en zijn opeens vijanden geworden. Toch vraagt de Bijbel van ons, om telkens een persoonlijke keuze te maken: vóór of tegen Jezus! Vóór of tegen de Bijbel. Halleluja!

We willen geen meelopers zijn, maar elke dag bewust kiezen voor de Weg die we willen volgen. Dan zal het gebeuren dat we ons bij bepaalde gebeurtenissen niet thuis voelen en ons terugtrekken. “Doe er niet aan mee”, zegt de Schrift.

Anders zijn we mede verantwoordelijk voor de dingen die er gebeuren. Als we licht in de Here zijn, willen we toch ook in het licht wandelen? Jezus noemt ons zelfs ook “het licht van de wereld”. (Matth. 5:14)

          Volg steeds uw Heiland in het licht,

          blijft niet in duisternis!

          Gedenk als Christen aan uw plicht,

          toon Jezus’ beeltenis.

 

          Wandel in het licht,

          wandel in het licht.

          Wandel in het licht,

          wandel in het licht van God.
 

JdH. 563