Hebt de wereld niet lief,

 
1 Joh. 2:15

Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.

 

De wereld met haar begeren gaat voorbij, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. (1 Jo. 2:17) De wereld, daar wordt mee bedoeld: alles wat niet van God is; wat tegen Hem ingaat.

Jacobus zegt het hetzelfde op deze wijze: “Als je een vriend van de wereld wilt zijn, wordt je metterdaad een vijand van God”. (Jac. 4:4) Vriendschap met de wereld is vijandschap tegen God! We kunnen niet op twee gedachten hinken, twee heren dienen: als we de ene liefhebben, zullen we de andere haten!

God heeft Zijn Liefde in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die in ons woont. Als we naar de wereld lonken zijn we dus overspelig bezig. God, onze Vader, is een jaloers God en Hij wil, dat wij Hem alleen zullen eren en prijzen en Hij wil die eer niet delen met de wereld.

Begin daarom elke dag met uw leven in Gods Hand te leggen en het van Jezus te verwachten. Halleluja, begin de dag maar met een lofoffer voor Jezus en keer de wereld met haar genoegens de rug toe.

 

               Neem de wereld, geef mij Jezus;

               Wereldvreugd’ gaat ras voorbij.

               Maar de Liefde van mijn Heiland,

               blijft voor eeuwig rijk en vrij.

 

               O, de hoogt’ en lengt’ en diepte

               van Zijn Liefde, zonder peil!

               O, de volheid van verlossing,

               onderpand van ’t eeuwig heil.
 

JdH. 458