Verzamelen en Oogsten.

 
Spr. 10:5

Wie verzamelt in de zomer, is een verstandig zoon; wie slaapt in de oogsttijd, is een zoon die zich schandelijk gedraagt.

 

De zomer is een tijd van verzamelen en oogsten. Ook in het geestelijke leven kennen we dit jaargetijde. “De velden zijn wit om te oogsten”, zei Jezus. De oogst is groot en nu moet er gemaaid worden! Maar de maaiers zijn er maar weinig.
Waar zijn dan al die maaiers, die bezield zijn door de Heilige Geest? Waar zijn dan de zonen van het volk, die de oogst van zielen moeten binnenhalen? Ze zullen toch niet slapen? Helaas, er zijn toch nog (te) veel christenen, die het fijn vinden, om samen te komen en te discussiëren over de verschillende vormen van Evangelisatie
.
Ze zijn bereid om eventueel de bekende duit in het bekende zakje te doen, maar als er werkelijk een beroep op hun wordt gedaan, om te oogsten, “slapen” ze en zijn ze niet wakker te krijgen
.
Lieve vrienden, zet u er voor in, om in deze oogsttijd te redden wat er nog te redden valt
. De Hand des Heren zal het ons doen gelukken. Hij zal de oogst zegenen.
Halleluja!

Kom, neem dan de sikkel, wil spoedig gaan.
Verzamel het kostbare gouden graan
.
O, zwoeg tot het uur van Zijn komen slaat
en gij in de vreugde uws Heren gaat
.
Hier zijn de maaiers, ook ik wil gaan
en straks in de glorie van mijn Meester staan
.
Ook ik wil helpen in ’t laatste uur
om schoven te zaam’len voor ’s hemels schuur
.
 

JdH. 656